Dražby

Ex 6/19 - Dražba movitých věcí dne 16. 07. 2019 v 10:00 hod. - soubor MV - zbraně (Dražby se mohou zúčastnit pouze držitelé platného zbrojního průkazu ve smyslu zákona č. 119/2002 Sb. o zbraních a střelivu. Tito zájemci jsou dále povinni při registraci předložit platné nákupní povolení.)

Dražební vyhláška