GDPR

Soudní exekutorka informuje účastníky řízení, že s osobními údaji je nakládáno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a zákon č. 111/2019 Sb.

Informace pro účastníky řízení GDPR